For virksomheden:

PACTA leasing A/S CVR. nr. 27 43 20 85 – Savsvinget 4 A

2970 Hørsholm

(herefter omtalt ”Virksomheden”) Senest revideret 23. maj 2018

Dataansvarlig:

Michael Ring

PACTA leasing A/S · Savsvinget 4 A, 1 sal · 2970 Hørsholm · tlf. 44994288 · CVR nr. 27432085 www.pactaleasing.dk · mail@pactaleasing.dk · Bank: Nordea 2191 4391712382 · FI nr. 87801594

1. INDLEDNING

I forbindelse med at du sender en jobansøgning til PACTA leasing A/S (herefter ”Virksomheden”), er det vigtigt at gøre dig bekendt med Virksomhedernes politik for behandling af dine personoplysninger. Dette gælder uanset, om du søger uopfordret eller på baggrund af et stillingsopslag.

VIRKSOMHEDENS BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

De personoplysninger du afgiver i forbindelse med fremsendelse af din jobansøgning, eller på anden vis som led i et rekrutteringsforløb, bliver alene anvendt og opbevaret til brug for gennemførelse af en rekrutteringsproces, samt i forbindelse med en eventuel ansættelse.

Personoplysningerne indsamles og opbevares på vegne af PACTA leasing A/S, CVR: nr. 27432085.

Virksomhederne behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning.

KONTAKTINFORMATIONER

Hvis du ansøger en stilling på baggrund af et stillingsopslag, kan du kontakte den i opslaget anførte kontaktperson for nærmere oplysninger omkring den konkrete stilling og Virksomheden.

Såfremt du har spørgsmål til Virksomhedernes behandling af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte Virksomhedernes persondataansvarlig Michael Ring, tlf.: 44 99 42 88 eller mail: mr@pactaleasing.dk.

VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJEPART

I visse tilfælde videregives dine oplysninger andre virksomheder involveret i et rekrutteringsforløb.

Videregivelse af dine personoplysninger til andre virksomheder sker i henhold til skriftlige databehandleraftaler med de pågældende parter, som overholder de gældende regler. 

Virksomhederne kontrollerer, at de anvendte databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed.

PACTA leasing A/S · Savsvinget 4 A, 1 sal · 2970 Hørsholm · tlf. 44994288 · CVR nr. 27432085 www.pactaleasing.dk · mail@pactaleasing.dk · Bank: Nordea 2191 4391712382 · FI nr. 87801594

3.

2.

 4.

5. INDHENTING AF REFERENCER

Da Virksomhederne har en berettiget interesse i at finde de bedst egnede kandidater til et job i Virksomhederne, kan vi indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner eller andre relevante parter. Der indhentes ikke reference fra din nuværende arbejdsgiver uden dit samtykke.

6. FØLSOMME OPLYSNINGER

Virksomhederne indhenter ikke følsomme personoplysninger (herunder helbredsoplysninger) uden dit udtrykkelige samtykke. I forbindelse med din ansøgning opfordres du til at oplyse om eventuelle helbredsmæssige forhold, som har væsentlig betydning for dine muligheder for at udføre det job, du søger.

I forbindelse med ansættelse til visse stillinger kan det være aktuelt at indhente oplysninger fra tredjepart om eksempelvis strafbare eller økonomiske forhold (fx straffeattest hos Politiet eller oplysning fra kreditoplysningsbureau). Såfremt dette er relevant for den stilling, du søger, indhenter vi forinden dit samtykke hertil.

7. OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

Virksomhederne opbevarer dels selv oplysninger om jobansøgere. Virksomheden overholder gældende krav til it-sikkerhed.

Virksomhederne opbevarer dels oplysninger om jobansøgere hos eksterne leverandører inden for EU/EØS.

Samarbejdet med leverandørerne er omfattet af skriftlige databehandleraftaler, som overholder de gældende regler. Virksomhederne kontrollerer, at de anvendte databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed.

8. PERIODE FOR OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

Virksomhederne opbevarer din ansøgning og andre oplysninger indtil Virksomhederne har vurderet ansøgningen, og såfremt der er tale om et konkret stillingsopslag, indtil Virksomhederne har gennemført og afsluttet rekrutteringsprocessen, dog maksimalt en periode på 6 måneder. Hvis du ansættes i Virksomhederne, vil din ansøgning blive opbevaret i løbet af dit ansættelsesforhold.

PACTA leasing A/S · Savsvinget 4 A, 1 sal · 2970 Hørsholm · tlf. 44994288 · CVR nr. 27432085 www.pactaleasing.dk · mail@pactaleasing.dk · Bank: Nordea 2191 4391712382 · FI nr. 87801594

RETTIGHEDER

I forbindelse med Virksomhedernes behandling af dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

Ret til indsigt i hvilke personoplysninger Virksomhederne behandler om dig. 

Virksomhederne skal normalt svare indenfor 1 måned

Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger

Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante

Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling

Ret til at klage til Datatilsynet (Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 Copenhagen, www.datatilsynet.dk, E-mail: dt@datatilsynet.dk, Telefon: +45 3319 3200).

SAMTYKKE

I forbindelse med indsendelse af din ansøgning accepterer du, at Virksomhederne har behov for skabe det bedst muligt grundlag til at udvælge de rette medarbejdere. Derfor giver du dit samtykke til nedenstående handlinger, som er en forudsætning for at indgå i en rekrutteringsproces i Virksomhederne.

Bemærk at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage.

Jeg giver mit samtykke til, at Virksomhederne videregiver mine personoplysninger til andre virksomheder, som indgår i rekrutteringsprocessen.

Jeg giver mit samtykke til, at Virksomhederne må indhente almindelige personoplysninger hos tredjepart for at verificere de oplysninger, jeg har givet i min ansøgning og CV. Dette gælder dog ikke nuværende arbejdsgiver, medmindre udtrykkeligt samtykke gives hertil.

I tilfælde af at jeg bliver ansat i Virksomhederne, giver jeg mit samtykke til, at 

Virksomhederne må opbevare de personoplysninger, der er indsamlet om mig i rekrutteringsfasen.

Hvis jeg ikke tilbydes ansættelse i Virksomhederne, giver jeg mit samtykke til, at Virksomhederne må opbevare de oplysninger, der er indsamlet om mig i rekrutteringsfasen i en periode på op til 6 måneder efter, at rekrutteringsprocessen er afsluttet, med henblik på eventuelt at blive tilbudt et andet relevant job i Virksomhederne i den periode.